toetused

Hajaasustuse programm. Pria, EAS ja KIK toetused

Tere tulemast meie toetuste lehele, kus tutvustame mitmeid olulisi toetusprogramme, mida pakuvad Hajaasustuse programm, Pria, EAS (Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) ja KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus). Need organisatsioonid pakuvad mitmeid toetusvõimalusi erinevatele ettevõtetele, projektidele ja hajaasustusega seotud algatustele.

Meede: Hajaasustuse programm

TAOTLUSVOOR: 1.veebruar 2024 – 1. aprill 2024

Hajaasustuse programm on suunatud maapiirkondade elanikele ja ettevõtjatele, eesmärgiga toetada elukvaliteedi parandamist, infrastruktuuri arendamist ja kogukondade tugevdamist. Programm hõlmab mitmeid meetmeid, mis aitavad kaasa parema elukeskkonna loomisele hajaasustusega seotud piirkondades.

Programmi eesmärk on tagada hõreda asustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa inimeste püsimisele maal.

Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Tartu valla hajaasutuse programm ->

Hajaastuse programmi raames hinnapakkumise saamiseks palun täitke hinnapäring alloleva infoga.

Avage maa-ameti kaart

  • Maa-ameti kaardil märkida ära enda ja naaberkinnistul paiknevate kaevude asukohad.
  • Märkida ära plaanitava mahuti, septiku või biopuhasti asukoht – kaevust 15 jm. hoonetest min. 5 jm., naaberkinnistu piirist vähemalt 5 jm. Naaberkinnistu omaniku kirjalikul nõusolekul võib ehitada ka lähemale.
  • Hoonest väljuva kanalisatsioonitoru sügavus (olemasoleva toru olemasolul).
  • Milline pinnas on kinnistul ning mitu kasutajat on lahendusel.

Programmis toetatavad tegevused:

1

veevarustussüsteemid

2

kanalisatsioonisüsteemid

3

juurdepääsuteed

4

autonoomsed elektrisüsteemid

KIK toetus

KIK keskendub keskkonnahoidlikele projektidele, pakkudes toetust sellistes valdkondades nagu jäätmemajandus, energiaefektiivsus, looduskaitse ja rohelise tehnoloogia arendamine. Nende toetuste abil saavad ettevõtted ja organisatsioonid panustada keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamisse ja rakendamisse.

Pria toetus

Pria (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) pakub mitmeid toetusvõimalusi põllumajandussektorile, toetades jätkusuutlikku põllumajandust, keskkonnasõbralikke praktikaid ja innovatsiooni. Nende toetusmeetmed hõlmavad nii põllumajandustootjaid kui ka muid maaelu edendavaid algatusi.

EAS toetus

EAS on oluline partner ettevõtjatele ja projektijuhtidele, pakkudes mitmekülgseid toetusvõimalusi äriarenduseks, ekspordi soodustamiseks ja innovatsiooniks. Nende toetusmeetmed aitavad kaasa ettevõtete konkurentsivõimele nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Võta meiega ühendust

Täpsema plaani tegemiseks kirjutage meile või võtke ühendust telefoni teel.
Aitame koos püstitada lähteülesande mille lahendame meie tehnika ja oskustega.

Töid teostame üle Eesti!

Vastame 24 tunni jooksul
Scroll to Top