Puurkaevude projekteerimine-puurimine

Jah meie käest saab puurkaevu.  Garantii puurkaevule. Pakume puurkaevu täisteenust mis hõlmab veeproovide võtmist ja kaevu registreeringut VEKA-s. Meie eesmärk on teha töö kiirelt ja korralikult ning ei anna tühje lubadusi.

Teenused

Tervikliku veevarustussüteemi rajamine

Konsultatsioon

Konsultatsiooni käigus selgitame välja teie vajadused ja kinnistu võimalused ning piirangud.

Projekteerimine

Meie projetkeerija koostab teie kinnistule puurkaevu projekti.

Puurimine

Puuritakse puurkaev vastavalt projektile ja puurija kogemusele et asukohast ja maapinna läbilõikest tulenevalt saavutada parim kvaliteet.

Veeanalüüs

Joogivee proovi laborisse saatmine, et saada infot veekoosseisust, mille põhjal saab valida sobivad veepuhastusseadmed.

Registrisse kandmine

Vajalike dokumentide vormistamine ja kaevu registreerimine.

Pumbasüsteem

Kvaliteetsete pumbasüsteemide paigaldamine vastavalt teie vajadustele.

Trassi rajamine

Veetorustiku rajamine, et kaevust tuua vesi majja, sauna ja soovi korral muudesse kõrvahoonetesse.

Filtrisüsteem

Veepuhastsusseadme paigaldamine, et töödelda looduslik vesi ja eemaldada mittekasulikud ained.

Kuidas töötab

Puurkaevu projekti teostamise protsess

1

Hinnapäring ja hinnapakkumine

Esitage hinnapäring võimalikult täpsete andmetega ning teeme eile pakkumise.

2

Kooskõlastamine omavalitsusega

Kohalikult omavalitsuselt on esmalt tarvis taodelda asukoha kooskõlastus (asukoha kooskõlastuse avalduse (allalaetav)) Teeme hea meelega paberitöö teie eest ise, selleks palun täitke volitus (volituse blanket (allalaetav)). Vallalt asukoha kooskõlastuse saamine võtsb üldjuhul kuni 10 päeva.

3

Projekti koostamine, projekteerimisega alustamine

Projekteerija koostab projekti ning saadab kooskõlastamiseks kohalikule omavalitsusele

4

Keskkonnaametiga kooskõlastamine

Kohalik omavalitsus saadab projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks peale seda väljastab KOV ehitusloa. Peale ehitusluba saame alustada puurimistöödega

5

Puurimisjärjekord ja veeproovid

Projekti lisatakse puurimisjärjekorda . Veeproovid võetakse peale puurimist.

6

Keskkonnaregistrisse andmete kandmine
Peale laborist proovitulemuste laekumist esitame kaevu andmed Keskonnaregistrile, kes sisestab andmed umbes 1,5 kuu jooksul peale puurimist. Kaevu andmed on nähtavad järgneval lingil: https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx
Puurkaevu ABC

Mida teada puurkaevude puurimisest?

Puurkaevu puurimise aeg sõltub kaevu sügavusest ja maapinna koostisest, tavaliselt saab kaev puuritud 1-2 päevaga.

Puurkaevu asukoha määramisel kinnistul peamiseks nõudeks Eesti Vabariigi poolt seatud veeseaduse parameetrid.

  • Puurkaev ei tohi asuda hoonetele ( k.a kasvuhoone) ligemal kui 10 meetrit
  • Puurkaevu ja heitvee immutamise koha (imbväljak, biopuhasti ülevool)  vahekaugus peab olema vähemalt 60 meetrit. (10m puurkaevu + 50m imbväljaku kuja)
  • Puurkaev peab asuma kinnistu piirist vähemalt 10 meetri kaugusel ( erandiks naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek)

Erinevalt šahtkaevust, kus sügavuse ja asukoha peamiseks eelduseks on veesoonte olemasolu määratakse Puurkaevu sügavus ümberkaudsete varasemalt rajatud puuraukude registri,  geoloogiliste kaartide ning puurimise ettevõtte teadmiste põhjal.  

Eesti põhjavesi sisaldab erinevates paikades erinevatel sügavustel erinevaid keemilisi ühendeid.

Laialt levinud arvamus, et mida sügavam, seda parem ei pea alati paika.

(näiteks. Ranniku äärsel alal, ei tohiks puurida sügavale, kuna üleval pool olevad veekihid on magedad. Sügavamal võivad olla suurema soolsusega veekihid. Lõuna-Eestis võivad sügavamatest kihtidest tulla keemilised ühendid, mille veest välja filtreerimine vajab väga kalleid ning võimsaid veepuhastus süsteeme.)

Kõige lihtsam ja soodsam on Põhjaveest välja filtreerida Raua ja Mangaani (Fe ja Mn) ühendeid ja veepehmendus seadmega karedust. Nende ühendite välja filtreerimise seadmed ei ole võrreldes pöördosmoosseadmega kallid.

Eesti madalamate veekihtide (kuni 150m) vesi vastab väga harva kõikidele joogiveele esitatud piirnormidele. Sügavamate puurkaevude kui 150 meetrit, ei ole eratarbijale majanduslikult otstarbekas, kuna filtri hind kümnetes kordades soodsam.  

Seega puhta joogivee saamiseks puurkaevust on üldjuhul vajalik veefilter. Pesemiseks filter vajalik ei ole, kuid on soovitatav. Taimede kastmiseks on toorvesi ohutu ning pole mõttekas filtri ressurssi raisata.

Veefiltri sisu pannakse kokku vastavalt veeproovidele. Kuigi poodides varem kokku komplekteeritud veefiltrid näevad sarnased välja ja valikut on palju, ei pruugi nad Teie puurkaevu toorveega kokku sobida ja tööle hakata.

Veetrassi rajamisel tuleb leida seadmetele (hüdrofoori paak, filter) ruumi kuhu saab paigaldada seadmed. Minimaalne ruumi suurus, kuhu seadmed on võimalik paigaldada on 1m2. Ruumi minimaalne kõrgus peaks olema 1.6m. Võimalikud variandid on kelder, sahver, esik, köök. Ruum peaks asuma hoone välisseinaga ühenduses, et oleks võimalik veetoru vundamendi alt läbi tuua. Elektrikaabel paigaldatakse veetoruga samasse kaevikusse ning paigaldatakse paralleelselt veetoruga.

Emoticons 1.2  Võtke meiega ühendust. Võimalusel kasutage hinnapäringu vormi. Täitke päringut tehes ära võimalikult palju lahtreid, kirjeldage võimalikult täpselt olukorda! Tänu rohkele lisainfole saame pakkuda Teile täpse hinna. Kui meil tekib lisaküsimusi, võtame Teiega ühendust.
Emoticons 1.2  Kui pakkumine sobib ajame tellitud töödega seotud dokumendid volikirja alusel Teie eest korda.
Emoticons 1.2  Kui oleme saanud kohalikult omavalitsuselt ehitusloa (kuna puurkaevu rajamiseks on vaja kokku kolm kooskõlastust võib kogu protsess võtta aega poolteist kuni 2 kuud, olenevalt omavalitsuse ja keskkonnaameti töömahust), lepime kokku puurkaevu puurimise aja.
Emoticons 1.2  Kui puurkaev on puuritud võtame vajalikud veeanalüüsid. (Tulemused saabuvad üldjuhul kahe nädala jooksul.)
Emoticons 1.2  Kui analüüsid on saabunud, lepime kokku veetrassi, pumba ja veefiltri paigaldamise aja.
Emoticons 1.2  Kui tööd on teostatud, esitame teile kaevu ning seadmetega seotud dokumentatsiooni koos arvega. Kõik meie poolt paigaldatavad seadmed ning materjalid omavad CE sertifikaati! Töödele ja materjalidele pakume seaduses ettenähtud garantiid!

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Aitame teid 7 päeva nädalas ja vastame 24 tunni jooksul. Lisaks leiate enamiku oma küsimustele vastused otse sellelt lehelt. 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Loe lähemalt siin: https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Puurkaev on suhteliselt kitsa läbimõõduga puurauk, mille eesmärk on vee saamine sügavamatest veekihtidest kui salvkaevude puhul. Puurkaevu vee tootlikus on stabiilsem kui šahtkaevul, sest see ei ole sademete rohkusest otseselt mõjutatud. Puurkaevu eluiga on tavaliselt kümneid aastaid ning võimaldab tagada kvaliteetse vee ka maapiirkondades kus ei ole tsentraalset veevärki rajatud.

Puurkaevu sügavus sõltub asukoha geoloogiast. Puurkaevude puhul kasutame nii PVC-st kui metallist manteltorusid. Manteltorud fikseeritakse tsemendilahusega. Omame kaasaegselt puurimistehnoloogiat ning meie spetsialistid on pikaajalise kogemusega ning omavad töö tegemiseks vajavaid litsentse.

Omame hüdtogeoloogiliste tööde litsentsi Kaevude ja puuraukude rajamiseks ning likvideerimiseks.

Artom OÜ tegevusloa nr KHY000059

Üldiselt kuni 20m sügavune puurkaev ei ole märkimisväärselt kulukam kui 5-10m salvkaev.

Peamine puurkaevu hinna määraja on puurkaevu sügavus, mis sõltub pinnavormide eripärast. Hinda võib veel mõjutada ligipääsetavus ja asukoht ning kulunud materjalide hulk. Iga puurkaev on erinev ning täpse hinna saamiseks palun edastada hinnapäring SIIN.

Piirkondadesse, kuhu ühisveevärk ei ulatu on võimalik puurkaevudele ja kanalisatsioonisüsteemidele saada kohalikust omavalitsusest toetust. Täpsemalt on võimalik lugeda selle kohta siit.

  1. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada “PUURKAEVU ASUKOHA KOOSKÕLASTAMISE TAOTLUS” Taotlusele lisada tingmärkidega varustatud asendiplaan/aerofoto (mõõdus 1:500 kuni 1:1000) kuhu peale märkida puurkaevu asukoht ja kõik võimalikud reostusallikad. Puurkaevu asukoht peab jääma võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud, käimlad, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jms) suhtes põhjaveevoolu suunas ülesvoolu ja krundi piires võimalikult kaugele (vähemalt 10 m).
    Märkus: Aerofoto leiate maa-ameti infoserverist või pöörduge meie poole.
  2. Peale puurkaevu asukoha kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, võib alustada puurkaevu projekteerimisega.
  3. Koostatud puurkaevu projekt tuleb üles laadida ehitisregistrisse, täita ehitusluba ning tasuda riigilõiv.
  4. Kohaliku omavalitsuse töö on puurkaevu projekt edastada Keskkonnaametisse kooskõlastamisele.
  5. Peale Keskkonnaameti kooskõlastamist väljastab kohalik omavalitsus puurkaevu projektile ehitusloa, peale mida võib puurimistöödega alustada.

Tellides puurkaevu meilt, ajame paberid Teie eest ise korda!

HOIATUS!

Puurkaevu rajamiseks on eelnevalt vajalik täita seadusest tulenevad kohustused ehitusloa saamiseks. See on tähtis, et hoida ära “nö mustalt ” tehtud puurkaevude rajamine. Hinnavahe ametlikult ning mustalt tehtud kaevude vahel on üldiselt mõnisada eurot, kuid ühel juhul ei saa Te mitte mingisugust garantiid! Lisaks on iga mitteametlik puurkaev potentsiaalne reostusoht meie põhjaveele, sest puudub ülevaade milliseid veekihte on avatud!

Et tagada puurkaevu efektiivne tootlikkus ja vee kvaliteet on vajalik teostada regulaarset hooldust.
Puurkaevu puhastamine on vajalik, et kaev täis ei settiks, sest pikema aja peale ladestub manteltoru seintele ja põhja setteid. Regulaarne puurkaevu hooldamine pikema aja vältel on kõvasti soodsam, kui taastada täis settinud kaevu. Juhul kui on tekkinud vee kvaliteedi halvenemine, siis on vajalik puhastuspumpamine.

Kõik puurkaevud, mis ei ole arvel on kinnistu omanikul kohustus need arvele võtta, või likvideerida, et vältida läheduses puurkaevude rajamisel tekkivaid komplikatsioone.

Tagamaks kvaliteetset joogivett on kohati vajalik paigaldada lisafiltrid.
Teostame vastavalt veeproovidele filtrite paigaldamist. Paigaldame vaid seadmeid, mis omavad CE sertifikaate.

Võta meiega ühendust

Täpsema plaani tegemiseks kirjutage meile või võtke ühendust telefoni teel.
Aitame koos püstitada lähteülesande mille lahendame meie tehnika ja oskustega.

Töid teostame üle Eesti!

Vastame 24 tunni jooksul
Scroll to Top