0

Ostukorv

E-pood

Allahindlus!

SEPTIK STRONG 2000L IMBVÄLJAKU JA JAOTUSKAEVUGA

1374,00 

Septik on mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Arvestama peaks sellega, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta, vastasel juhul  täitub septik kiiremini setetega ja vajab tihedamalt tühjendamist. Lisaks liiga väikse septiku korral on reovee läbivool kiire, ja septiku tööefektiivsus langeb. Reeglina on vaja septikut tühjendada vähemalt kord aastas. Pärast tühjendamist tuleb septik  taastäita veega. Septikus toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja lagunemine (mehaaniline puhastus), peale mida juhitakse eelpuhastatud reovesi edasi imb- või filterväljakusse. Õige suuruse ja paigalduse korral on septik väga pika kasutusaja ja väikeste ülalpidamiskuludega.

Toote kirjeldus:

  • Septik 2000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni 4-le inimesele.
  • Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.
  • Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.
  • Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.
  • Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

  • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
  • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
  • augustatud imbtorud, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
  • tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
  • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

 

Joonis-2m3

Sertifikaat

Paigaldusjuhend