0

Ostukorv

E-pood

Strong septik kuni 10-le inimesele, mahutavusega 5000 l

1830,00 

Septik on mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Arvestama peaks sellega, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta, vastasel juhul  täitub septik kiiremini setetega ja vajab tihedamalt tühjendamist. Lisaks liiga väikse septiku korral on reovee läbivool kiire, ja septiku tööefektiivsus langeb. Reeglina on vaja septikut tühjendada vähemalt kord aastas. Pärast tühjendamist tuleb septik  taastäita veega. Septikus toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja lagunemine (mehaaniline puhastus), peale mida juhitakse eelpuhastatud reovesi edasi imb- või filterväljakusse. Õige suuruse ja paigalduse korral on septik väga pika kasutusaja ja väikeste ülalpidamiskuludega.

Toote kirjeldus:

  • Septik 5000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni 10-le inimesele.
  • Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.
  • Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.
  • Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.
  • Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

Puhasti koosneb:

  • kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest
  • jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudesse (jaotustorustik)
  • augustatud imbtorud, mille kaudu eelpuhastatud reovesi maasse juhitakse
  • tuulutuspüstikud, mis asuvad jaotustorustike lõpus
  • filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise

 

Joonis-5m3