0

Ostukorv

Teenused

Paigaldus


Pakume oma klientidele erinevaid lahendusi, mis hõlmavad biopuhastite, reoveemahutite, septikute ja pumplate paigaldamist vastavalt vajadustele. Lisaks saame rajada uusi imbväljakuid ja veetorustikke, mis ühendavad kaevud majade ja hoonetega.
Meie teenuseid saavad kasutada nii eraisikud kui ka ettevõtted, sealhulgas arendajad, tootmisettevõtted ja majutusasutused. Meie meeskond on spetsialiseerunud kanalisatsiooni- ja veevarustuse valdkonnas ning suudab pakkuda lahendusi alates üksikmajapidamistest kuni asulateni välja.
Meie eesmärk on tagada kõrge kvaliteediga teenused, mis vastavad klientide vajadustele ja eelarvele. Seetõttu töötame välja kohandatud lahendused, mis vastavad teie konkreetsetele nõudmistele. Meie meeskond tegeleb kogu protsessiga, alates esialgsest konsultatsioonist kuni süsteemi paigaldamise ja hoolduseni.
Kui otsite usaldusväärset lahendust kanalisatsiooni- ja veevarustuse probleemidele, siis võtke meiega ühendust. Meil on laialdased kogemused ja oskused, et aidata teil leida parim lahendus teie vajadustele.

 • Biopuhastid

 • Septikud

 • Mahutid

 • Pumplad

 •  Imbväljakud

 • Paigaldus ja Hooldus

Maaküte


Kindlasti saate raha säästa ja loodust kaitsta, valides energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku maaküttesüsteemi. Meie spetsialistid hindavad teie kinnisvara asukoha sobivust, valivad sobiva süsteemi ja teostavad paigaldustööd, mis tagavad teie kodule või ärihoonele optimaalse sisekliima aastaringselt. Paigaldame maaküttesüsteemi kiiresti ja efektiivselt, ilma teie igapäevaelu häirimata, ning pakume ka järelhooldusteenuseid ja nõuandeid süsteemi hooldamiseks ja optimeerimiseks. Valides meie maaküttesüsteemi, teete teadliku ja vastutustundliku otsuse, mis aitab säästa nii raha kui ka loodust.

 • Nõustamine

 • Pinnasekollektor horisontaalne

 • Maasoojuspuurkaev vertikaalne

 • Projekteerime

 •  Hooldame

 • Paigaldus ja Hooldus

Puurkaevud


Meie ettevõte pakub professionaalset puurkaevude projekteerimis- ja rajamisteenust, mis vastab teie veevarustuse vajadustele. Meie kogenud meeskond projekteerib teile sobiva puurkaevu ja ajab vajalikud dokumendid vallaga korda.
Kui olete huvitatud uue puurkaevu rajamisest, siis teeme teiega koostööd, et mõista teie vajadusi. Meie meeskond projekteerib ja puurib teile sobiva puurkaevu, mis tagab teie kinnistule piisava veevarustuse ning tegeleb vajalike paberimajandusega.
Lisaks uute puurkaevude projekteerimisele ja rajamisele pakume ka olemasolevate puurkaevude puhastamis- ja renoveerimisteenust. Kui teie kinnistul on juba olemas puurkaev, kuid see vajab hooldust, siis suudame pakkuda teile kiiret ja tõhusat teenust. Meie meeskond teeb kindlaks, et puurkaev on korralikult puhastatud ja renoveeritud, et tagada teie veevarustuse kvantiteet.
Kokkuvõttes, kui otsite usaldusväärset ja kvaliteetset puurkaevude projekteerimis- ja rajamisteenust, siis võtke meiega ühendust. Meie meeskond suudab leida teile sobiva lahenduse, mis vastab teie vajadustele ning tegeleb vajaliku paberimajandusega vallas.

 • Projekteerime

 • Rajame puurkaevu

 • Renoveerime puurkaevu

 • Hooldame

 • Tööle garantii

 • Kvaliteetne teenus

PROJEKTEERIMINE

Projekteerimine


Koostame kinnistusiseste kanalisatsioonisüsteemide projekte, mis hõlmavad biopuhasteid, septikuid, mahuteid ja imbväljakuid. Samuti koostame projekte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Teostame vee-, kanalisatsiooni-, sajuvee- ja drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte ning projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja reoveepuhasteid.
Artom OÜ omab projekteerimiseks tegevusluba number EEP004686, mis hõlmab järgmist:
Hoonesisese või selle juurde kuuluvad veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemid
Ühisveevärk või -kanalisatsioon”

 • Biopuhasti (omapuhasti)

 • Imbväljak

 • Veevarustus

 • Septik ja mahuti

 • Kanalisatsiooni torustik

 • Reoveepuhasti ja reoveepumpla

 • Väline tuletõrjeveevarustuse

 • Sademevee drenaaž

Infraehitus

 • Välisveevarustuse tööd

 • Kanalisatsioonitööd

 • Teede ja platside rajamine

 • Renoveerime

 • Ehitame uue

 • Parandame