0

Ostukorv

Teenused

PROJEKTEERIMINE

Projekteerimine

Koostame kinnistusisese lokaalse kanalistasiooni projekti, (biopuhasti, septik, mahuti, imbväljak). Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks vajalikke projekte. Teostame vee- ja kanalisatsiooni-, sajuveekanalisatsiooni- ning drenaažitorustike eel-, põhi- ja tööprojekte. Projekteerime ka olmekanalisatsioonipumplaid ja koostame väikereoveepuhastite projekte.

Artom OÜ- omab projketeerimiseks tegevusluba number EEP004686
1. hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
2. ühisveevärk või -kanalisatsioon

 • Biopuhasti ehk omapuhasti

 • Veevarustus ja imbväljak

 • Kanalisatsiooni torustik

 • Septik ja mahuti

 • Sademevee kanalisatsioonivõrk

 • Reoveepuhasti ja reoveepumpla

 • Väline tuletõrjeveevarustus

 • Sademevee drenaaž

Pakume
paigaldustöid

Paigaldame

Paigaldame teile sobiva lahenduse olgu selleks biopuhasti, reoveemahuti, septik või pumpla.

Parandame

Renoveerime ja ehitame ümber mittetöötavaid lahendusi.

Rajame

Rajame teile uue imbväljaku ning veetrassi kaevust majani.

Projekteerime

Projekteerime sobiva lahenduse ja ajame vallaga samuti paberid korda. 

Kellele oleme suunatud?

Meie klientideks on oodatud eraisikud, arendajad, tootmisettevõtted, majutusautused. 

Mida pakume?

Meie käest saab lahenduse kõiges mis puudutab kanalisatsioon või veevarustust. Suudame pakkuda lahendusi 1 majapidamisest kuni asulateni välja

Maasoojuspump

Maaküte

Rajame maakütet horisontaalsel kui ka vertikaalselt. Müüme ja paigaldame maasoojuspumpasid. Kõik lahendused maaküttega ühest kohast.

 • Maakütte projekteerimine

 • Maaküttekaevude puurimine vertikaalselt

 • Maakollektori ehk pinnasekollektori paigaldus horisontaalselt

 • Maakütte trassi rajamine

 •  Maasoojuspumba müük

 • Maasoojuspumba paigaldus

Maakütte rajamise meetodid (Eestis 2)

Meetod 1
Meetod 2

Horisontaalne pinnasekollektor

Horisontaalne pinnasekollektor on enimlevinud viis kuna on puurimisest soodsam. Antud meetodi saab kasutada kui krundil on piisavalt ruumi. Üldjuhul 1m2 köetavat pinda vajab 3jm maaküttetoru mis tähendab ca 3.6m2 vaba pinda kuhu seda maasse paigaldada. Paigaldussügavus on ca 1m ja ca 120m2 maja jaoks piisava toru paigaldus võtab ca 1-2 päeva aega. Kindlasti täpsem pinnasekollektori suurus sõltub erinevatest teguritest, käetava maja suurus, kuidas maja soojustatud on, mis võimsusega pumpa kasutatakse, asukoht, jne.

Vertikaalne energiakaev

Antud viis on samuti meil levinud aga kulukam kui eelnimetatud viis. Tööd tehakse puurmasinaga mis puurib maa sügavustesse puuraugu ehk energiakaevu sügavusega 40-200m. Kaevu paigaldadakse U-kujuline kontuur mis täidetakse külmakandjaga. Hiljem puurauk täidetakse. Eraldi on vaja kaevata puuraukudest majani trass mis ühendadakse maasoojuspumbaga. Olenevalt maja küttevajadusest ja asukohast puuritakse vastav arv puurauke mis kõik ühendadakse maasoojuspumbaga. Antud töö on kindlasti ajamahukam ja nõuab rohkem eritehnikat. Puuraugu sügavuseks arvestatakse üldjuhul 1m 1m2 köetava pinna kohta aga sõldub suuresti asukohast, jne. Täpsema sügavuse ja puuraukude arvu paneme paika projekteerimise käigus.

Infraehitus

Tegeleme välisveevarustuse ja kanalisatsioonitöödega, rajame teesid ja platse. Veame eletritrasse, sidetrasse ja rajame gaasitrasse.

 • Välisveevarustuse tööd

 • Kanalisatsioonitööd

 • Teede ja platside rajamine

 • Elektritrassid

 • Sidetrassid

 • Gaasitrasside rajamine