Septikud

Septik koosneb…

  • Kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest

  • Tugevast korpusest

  • Plastikluugist teenindusavast