Septikud

  • 2m3 komplekt: 1062€ (sis.KM)
  • 3m3 komplekt: 1224€ (sis.KM)
  • 4-15m3 komplekt: küsi hinda


STRONG Septik on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks 2m3 kuni 5 inimest, 3m3 kuni 7 inimest. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.


Puhasti koosneb:

- kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
- jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
- augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
- tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
- filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.