Milleks on vaja pumplat

Milleks on vaja pumplat?

Reovee ja õuele koguneva sademevee saab enamasti ära juhtida isevoolu teel. Keldrikorrusega hoone, mille reoveeneelud on asula kanalisatsioonitorustikust või õuepealsest kogumismahutist madalamal, vajavad aga pumpla abi. Sademe- ja drenaaziveepumpla võimaldab kõrvaldada vett madalal paiknevalt ja vesiselt kinnistult. Meie pakutavad väikepumplad on mõeldud eramute reovee ning sademe- ja drenaazivee käitlemiseks. Tugev – standardpumpla kere on tehtud topeltseinaga spiraalsest polüetüleentorust (välisläbimõõt 788 mm), mis peab vastu pinnase survele ning on külmakindel. Turvaline – pumpla standardvarustusse kuulub plastluuk, mida saab laste ja koduloomade kaitseks lukustada poltide või vajaduse korral luku abil. Kui vaja, võib plastluugi asendada malmkaanega. Ankurduv – põhjaplaat on pumpla kestast laiem. Plaadi serv aitab pumplat pinnases paigal hoida. Ankurdamiseks võib piisata tagasitäitepinnase korralikust tihendamisest, kui mitte, on vaja kasutada lisaraskusena betooni. Universaalne – pumpla kere kõrgus (reoveepumplal 2100 mm ja sademeveepumplal 1700 mm) on arvestatud standardolukorra jaoks. Klient saab kere madalamaks teha, lõigates ülemisest otsast osa maha.