Septiku müük ja paigaldus

Mahutite müük ja paigaldus

Pumpla müük, pumpla komponentide müük

Maakütte kollektorite paigaldus
Kaevutehas

Tegeleme pumpla ning pumpla komponentide müügiga. Biopuhasti maaletooja. Biopuhasti müük, hooldus, paigaldus. Septiku müük ja paigaldamine. Mahuti müük ning paigaldamine. Pumpla ning pumpla komponentide müük. Maakütte rajamine. Maakütte kollektori paigaldamine. Teostame erinevaid kaevetöid. Kuivendustööd. Imbväljakute rajamine.

  • kanalisatsiooni- ja sajuveekaevud
  • jaotus- ja kokkuvoolukaevud
  • rahustuskaevud
  • proovivõtukaevud
Valmistame kaeve vastavalt projekteerija poolt etteantud tingimustele. Kaevud valmistatakse PE-plastikust ning need vastavad kõikidele rahvusvahelistele normidele ja standarditele. Kasutatav materjal on oma omadustelt keskkonnasõbralik ja vastupidav ning seetõttu parim kaevude tootmiseks.

Meie tootevalikus on laias ulatuses kaeve kanalisatsioonitrassidele, millele paigaldatakse vastavalt soovile kas malmist või plastist luuk. Luugid võivad olla kaevuga ühendatud kas jäigalt või liikumist võimaldava teleskooptoru abil. Meie luugivalikus on umb- ning restkaanega nii ümaraid kui ka kandilisi luuke.

Peamiselt valmistatakse kaevud sileda põhjaga, enamlevinud läbimõõdud on 200mm - 1000mm. Kaevu läbimõõt sõltub otstarbest, üldjuhul saavad määravaks ühendusotste läbimõõdud ja asetus teineteise suhtes. Samuti valmistatakse ka restkaeve, mida kasutatakse üldjuhul parkimisplatsidelt vee ärajuhtimiseks torustikesse. Proovivõtukaevu abil kontrollitakse kanalisatsioonitorustikes voolavate vedelike kvaliteeti.